‘Successen uit Rotterdam toepassen in alle EU-havens via MAGPIE’

Interview

Het Rotterdamse green port project genaamd MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs) kreeg onlangs 25 miljoen subsidie vanuit Europa. TNO is één van de 45 partijen die hierbij is betrokken om de toekomstbestendige duurzame haven- en achterlandoperatie vorm te geven. Een gesprek met Jaco van Meijeren, Senior Business Consultant Logistics bij TNO, over het hoe en waarom van dit project.

Wat ga je doen met dat geld?

We dienden een voorstel in voor een openbare Horizon 2020 call, een Europese uitvraag waarin je voorstellen kon indienen. Het is een heel groot programma wat zich vooral richt op het vergroenen van havens. De grote vraag daarbij is: hoe moet je dat doen? Met welke energiebronnen? En vooral: welke energiebron is voor welke toepassing het meest interessant en gaat ook echt werken? We kijken dan vooral naar het gebruik van elektrisch, waterstof, ammonia en bio-lng. Er worden tien demonstratieprojecten ontwikkeld met marktpartijen samen. Bijvoorbeeld voor het wegvervoer met batterij-elektrisch en waterstof, voor de binnenvaart met waterstof en elektrisch, ammonia bunkeren in de zeevaart, hybride locomotieven om elektrisch te rijden op de last/first mile in het havengebied. Deze demonstratieprojecten worden gebruikt om te kijken hoe we op de lange termijn naar een echt duurzame haven kunnen gaan in 2030, ’40 en ’50.

Zijn dit geen bestaande projecten?

Ja en nee. Een deel bestaat uit nieuwe initiatieven met nieuwe vragen die nog beantwoord moeten worden en waar vervolgstappen nodig zijn. Tegelijkertijd zijn sommige demoprojecten niet helemaal nieuw, zoals het ZES-initiatief (Zero Emission Services, red.) in de binnenvaart waarbij met batterij-elektrische containers gevaren wordt. We kijken naar waar we nu staan en waar nog grote vragen en uitdagingen liggen die ingevuld moeten worden. Voor het wegvervoer kijken we naar batterij-elektrisch rijden met hele zware vrachtwagens, dat gebeurt op dit moment nog bijna niet. Nu rijden alleen lichtere vrachtwagens hiermee. Deze projecten kunnen we ondersteunen door van allerlei processen en activiteiten in de haven een digital twin te maken. Dat zijn we aan het ontwikkelen. Zo hebben we een onderdeel ‘autonoom rijden’ toegevoegd aan het project, waarin vrachtwagens autonoom naar een oplaadpunt rijden en de batterij bij voorkeur midden in de nacht oplaadt. Dat voorkomt dat al die zware vrachtwagens aan het eind van de dag allemaal tegelijk moeten opladen.

Wat kunnen we verwachten van het totale project?

We gebruiken de komende vijf jaar om naar verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Hoe past iets in de logistieke keten? Kan het wel, wat moet je ervoor doen, welke data heb je nodig, hoe zit het met wet- en regelgeving, wat is de impact op de infrastructuur? Maar we kijken ook naar de impact op mensen. Hoe zit het met planners, chauffeurs of schippers? Snappen ze concepten, willen ze er wat mee, accepteren ze het en zien ze de voordelen ervan? Juist dat soort aspecten worden meegenomen. En als iets bruikbaar is, hoe zorg je ervoor dat het ook voor meer mensen beschikbaar komt, dat iedereen er gebruik van kan maken? Dat is een belangrijke vraag in dit onderzoek. Als we aan kunnen tonen dat het een haalbaar businessmodel is, dan zijn bedrijven eerder geneigd om hiermee in zee te gaan. Wet- of regelgeving kan in de weg staan om innovaties op grote schaal toe te passen, dat willen we dan aanpassen. Eventueel kan het ook dwingend worden, dat bepaalde concepten gebruikt moeten gaan worden.

Wat gaat het opleveren?

We verwachten dat we uit dit onderzoek antwoorden krijgen of bepaalde technologieën haalbaar zijn, gegeven de vraag of er aanpassingen nodig zijn, gegeven de voordelen die het oplevert en gegeven de vraag of het een interessant businessmodel oplevert. Er zijn nog heel veel vragen rond energietransitie en het gebruik van alternatieven. Kan het praktisch, technisch en organisatorisch? Dat vogelen we uit in die demonstratieprojecten. Theoretisch is het mogelijk dat bij de helft van de projecten blijkt dat het helemaal niet mogelijk is. Bij de andere projecten is het dan de vraag hoe we tot implementatie en schaling overgaan.

Zijn deze projecten alleen lokaal gericht of kunnen ze ook breder gebruikt worden?

We doen onderzoek naar succesvolle toepassingen in de haven van Rotterdam, de lighthouse port, en bekijken of deze ook toegepast kunnen worden in de fellow ports in het project: HAROPA PORT – Frankrijk – Le Havre, Rouen en Parijs –, Sines in Portugal en havengebied Deltaport in Duitsland. Het masterplan wat uiteindelijk ontwikkeld wordt moet niet alleen over Rotterdam en de fellow ports gaan, maar veel breder advies en aanbevelingen geven over de ‘Green Port of the Future’ voor alle havens in Europa. We werken hierbij met in totaal 45 kennisinstellingen en marktpartijen samen. Er moeten nog wat zaken geregeld worden en dan zal het project kort na de zomer formeel van start gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘Successen uit Rotterdam toepassen in alle EU-havens via MAGPIE’ | NT

‘Successen uit Rotterdam toepassen in alle EU-havens via MAGPIE’

Interview

Het Rotterdamse green port project genaamd MAGPIE (sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs) kreeg onlangs 25 miljoen subsidie vanuit Europa. TNO is één van de 45 partijen die hierbij is betrokken om de toekomstbestendige duurzame haven- en achterlandoperatie vorm te geven. Een gesprek met Jaco van Meijeren, Senior Business Consultant Logistics bij TNO, over het hoe en waarom van dit project.

Wat ga je doen met dat geld?

We dienden een voorstel in voor een openbare Horizon 2020 call, een Europese uitvraag waarin je voorstellen kon indienen. Het is een heel groot programma wat zich vooral richt op het vergroenen van havens. De grote vraag daarbij is: hoe moet je dat doen? Met welke energiebronnen? En vooral: welke energiebron is voor welke toepassing het meest interessant en gaat ook echt werken? We kijken dan vooral naar het gebruik van elektrisch, waterstof, ammonia en bio-lng. Er worden tien demonstratieprojecten ontwikkeld met marktpartijen samen. Bijvoorbeeld voor het wegvervoer met batterij-elektrisch en waterstof, voor de binnenvaart met waterstof en elektrisch, ammonia bunkeren in de zeevaart, hybride locomotieven om elektrisch te rijden op de last/first mile in het havengebied. Deze demonstratieprojecten worden gebruikt om te kijken hoe we op de lange termijn naar een echt duurzame haven kunnen gaan in 2030, ’40 en ’50.

Zijn dit geen bestaande projecten?

Ja en nee. Een deel bestaat uit nieuwe initiatieven met nieuwe vragen die nog beantwoord moeten worden en waar vervolgstappen nodig zijn. Tegelijkertijd zijn sommige demoprojecten niet helemaal nieuw, zoals het ZES-initiatief (Zero Emission Services, red.) in de binnenvaart waarbij met batterij-elektrische containers gevaren wordt. We kijken naar waar we nu staan en waar nog grote vragen en uitdagingen liggen die ingevuld moeten worden. Voor het wegvervoer kijken we naar batterij-elektrisch rijden met hele zware vrachtwagens, dat gebeurt op dit moment nog bijna niet. Nu rijden alleen lichtere vrachtwagens hiermee. Deze projecten kunnen we ondersteunen door van allerlei processen en activiteiten in de haven een digital twin te maken. Dat zijn we aan het ontwikkelen. Zo hebben we een onderdeel ‘autonoom rijden’ toegevoegd aan het project, waarin vrachtwagens autonoom naar een oplaadpunt rijden en de batterij bij voorkeur midden in de nacht oplaadt. Dat voorkomt dat al die zware vrachtwagens aan het eind van de dag allemaal tegelijk moeten opladen.

Wat kunnen we verwachten van het totale project?

We gebruiken de komende vijf jaar om naar verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Hoe past iets in de logistieke keten? Kan het wel, wat moet je ervoor doen, welke data heb je nodig, hoe zit het met wet- en regelgeving, wat is de impact op de infrastructuur? Maar we kijken ook naar de impact op mensen. Hoe zit het met planners, chauffeurs of schippers? Snappen ze concepten, willen ze er wat mee, accepteren ze het en zien ze de voordelen ervan? Juist dat soort aspecten worden meegenomen. En als iets bruikbaar is, hoe zorg je ervoor dat het ook voor meer mensen beschikbaar komt, dat iedereen er gebruik van kan maken? Dat is een belangrijke vraag in dit onderzoek. Als we aan kunnen tonen dat het een haalbaar businessmodel is, dan zijn bedrijven eerder geneigd om hiermee in zee te gaan. Wet- of regelgeving kan in de weg staan om innovaties op grote schaal toe te passen, dat willen we dan aanpassen. Eventueel kan het ook dwingend worden, dat bepaalde concepten gebruikt moeten gaan worden.

Wat gaat het opleveren?

We verwachten dat we uit dit onderzoek antwoorden krijgen of bepaalde technologieën haalbaar zijn, gegeven de vraag of er aanpassingen nodig zijn, gegeven de voordelen die het oplevert en gegeven de vraag of het een interessant businessmodel oplevert. Er zijn nog heel veel vragen rond energietransitie en het gebruik van alternatieven. Kan het praktisch, technisch en organisatorisch? Dat vogelen we uit in die demonstratieprojecten. Theoretisch is het mogelijk dat bij de helft van de projecten blijkt dat het helemaal niet mogelijk is. Bij de andere projecten is het dan de vraag hoe we tot implementatie en schaling overgaan.

Zijn deze projecten alleen lokaal gericht of kunnen ze ook breder gebruikt worden?

We doen onderzoek naar succesvolle toepassingen in de haven van Rotterdam, de lighthouse port, en bekijken of deze ook toegepast kunnen worden in de fellow ports in het project: HAROPA PORT – Frankrijk – Le Havre, Rouen en Parijs –, Sines in Portugal en havengebied Deltaport in Duitsland. Het masterplan wat uiteindelijk ontwikkeld wordt moet niet alleen over Rotterdam en de fellow ports gaan, maar veel breder advies en aanbevelingen geven over de ‘Green Port of the Future’ voor alle havens in Europa. We werken hierbij met in totaal 45 kennisinstellingen en marktpartijen samen. Er moeten nog wat zaken geregeld worden en dan zal het project kort na de zomer formeel van start gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement