Smit en bonden bereiken akkoord over cao

De vakbond FNV Bondgenoten meldt dat de vakbonden en de directie van Smit Harbour Towage Rotterdam (SHTR) een akkoord hebben gesloten over een driejarige cao. Dat gebeurde na een bijna tweeëneenhalve maand strijd over arbeidsvoorwaarden, salariëring en bonussen.

Uiteindelijk kwamen de partijen een loonsverhoging van 3,5 procent overeen voor 2007, 2008 en 2009, een jaarlijkse indexering en een eenmalige uitkering van 1.000 EUR bruto, terwijl de vakbonden een netto-uitkering wilden afdwingen. Daar ging de directie van Smit niet op in, net zomin als op de eis voor een ouderenregeling voor werknemers van 60 jaar en ouder.

Volgens bestuursvoorzitter Ben Vree van Smit zijn er alleen maar verliezers uit de strijd gekomen. SHTR heeft marktaandeel verloren. Het had 70 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Smit en bonden bereiken akkoord over cao | NT

Smit en bonden bereiken akkoord over cao

De vakbond FNV Bondgenoten meldt dat de vakbonden en de directie van Smit Harbour Towage Rotterdam (SHTR) een akkoord hebben gesloten over een driejarige cao. Dat gebeurde na een bijna tweeëneenhalve maand strijd over arbeidsvoorwaarden, salariëring en bonussen.

Uiteindelijk kwamen de partijen een loonsverhoging van 3,5 procent overeen voor 2007, 2008 en 2009, een jaarlijkse indexering en een eenmalige uitkering van 1.000 EUR bruto, terwijl de vakbonden een netto-uitkering wilden afdwingen. Daar ging de directie van Smit niet op in, net zomin als op de eis voor een ouderenregeling voor werknemers van 60 jaar en ouder.

Volgens bestuursvoorzitter Ben Vree van Smit zijn er alleen maar verliezers uit de strijd gekomen. SHTR heeft marktaandeel verloren. Het had 70 procent.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement