Een tweede beveiligd transport, een hefschip voor het installeren van windturbines op zee, varend onder Nederlandse vlag, vertrekt naar verwachting begin april vanuit China naar Nederland.