Hiervoor tekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers uit de sector het Werkprogramma Maritieme Strategie. De strategie is de blauwdruk waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de komende drie jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

Volgens minister Van Nieuwenhuizen is de sector onderweg naar een nieuw tijdperk: ‘Een tijdperk waarin schepen op schone energie varen, autonoom en digitaal. Een tijdperk waarin fossiele brand- en grondstoffen verleden tijd zijn.’
Omdat het schip een van de duurzaamste modaliteiten is, heeft deze vorm van transport de warme belangstelling van Van Nieuwenhuizen. Toch zal de maritieme sector om de klimaatdoelen te halen meer moeten gaan inzetten op schonere scheepsmotoren en duurzamere brandstoffen.

De binnenvaart moet in 2030 een CO2-besparing van 49% laten zien en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Ook de zeehavens staan voor een uitdaging, omdat alleen al de haven van Rotterdam verantwoordelijk is voor een kleine 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Het werkprogramma wordt de komende maanden uitgewerkt tot bijna dertig concrete projecten die de sector gaan vergroenen

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement