De Europese variant van Port State Control houdt dan een inspectiecampagne om toe te zien op de naleving van de emissie-eisen van het zogenoemde Marpol-verdrag (maritime pollution). Daarbij wordt zowel op de uitstoot van stikstof- als zwaveloxiden gelet. Zware overtreders riskeren een uitvaarverbod, maar in de meeste gevallen zal de gezagvoerder opdracht krijgen om geconstateerde gebreken te verhelpen.

De inspectie begint met het invullen van een elf vragen tellende questionnaire, waarbij de kapitein onder meer de bunkeradministratie moet overleggen en moet aantonen dat alle apparatuur goed werkt. De Europese tak van PSC (het zogenoemde Parijse akkoord) werkt samen met de Aziatisch-Pacifische variant, het Tokyo-akkoord. Die omvatten samen 47 landen. Ze denken tijdens de inspectiecampagne gezamenlijk 10.000 schepen te controleren.