Daarmee lijkt het onwaarschijnlijk dat het marineschip hersteld zal worden, aangezien de kosten veel hoger zijn dan de oorspronkelijke nieuwbouwprijs van naar schatting een half miljard euro. De Noren onderzoeken nu opties om het wegvallen van het fregat op te vangen door de geplande afstoting van andere schepen uit te stellen.

Aanvaring

Het Noorse fregat kwam begin november in de buurt van Bergen in aanvaring met de tanker ‘Sola TS’ bij terugkomst van een Navo-oefening. Het zonk in korte tijd en kwam schuin op de helling van het fjord te liggen. Twee maanden geleden werd het wrak gelicht door een samenwerkingsverband van het Belgische Scaldis en het Noorse Boa Offshore.

Die ontwikkelden daarvoor een ‘revolutionaire’ techniek, waarmee het 5.500 ton zware fregat met vier kranen op twee pontons in een keer werd gelicht. Volgens de Noorse krant Bergens Tidende, die defensie-documenten heeft ingezien, heeft de operatie tot nu toe al zo’n zeventig miljoen euro gekost.