Ze sluiten volgens de KVNR aan op de nationale Green Deal, waarin afspraken tussen overheid en zeevaart over verduurzaming zijn vastgelegd. Volgens directeur Annet Koster ‘behoeven enkele onderdelen nog wat duidelijkheid’. Daarover wil ze in gesprek met het kabinet.

Per 1 januari zijn de Noordzee en de Oostzee niet alleen Seca (SOx Emission Control Area), maar ook Neca (NOx Emission Control Area). Dat betekent dat zeeschepen in dat gebied die na die datum gebouwd zijn aan strengere eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden moeten voldoen. Dat moet ertoe leiden dat de uitstoot uiteindelijk met 70% daalt. Omdat schepen gemiddeld vijftien tot twintig jaar meegaan, is dat wel een zaak van lange adem.

Stevige handhaving

De redersvereniging pleit voor een stevig handhavingsbeleid in het Seca-gebied om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het kan volgens Koster niet zo zijn dat Nederlandse reders die in schone schepen investeren op achterstand komen ten opzichte van buitenlandse reders die dat niet doen.

De commissie-Remkes pleit ervoor om het Seca-gebied uit te breiden tot alle Europese wateren, maar daar schiet Nederland volgens de reders weinig mee op. ‘De uitbreiding van een stikstof-zone naar bijvoorbeeld de Middellandse Zee heeft helemaal geen effect op de stikstofdepositie in Nederland, simpelweg omdat de afstand te groot is’, zegt milieu- en klimaatspecialist Nick Lurkin.

De KVNR is tegen de uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) naar de scheepvaart, zoals Remkes voorstelt. ‘Dit moet mondiaal worden opgepakt, in IMO-verband om verplaatsing van het stikstofprobleem naar de randen van de Europese Unie te voorkomen’, aldus de brancheorganisatie.