Dit blijkt uit gegevens van van de Britse dataleverancier IHS Markit. Als de activiteit niet toeneemt, kan dat binnen een paar jaar leiden tot een tekort aan schepen en een verdere stijging van de vrachttarieven. Volgens het bureau is onzekerheid rondom de toekomst van alternatieve brandstof de voornaamste verklaring van de sterke terugval.

Uitstoot

In 2018 stelde de International Maritime Organization zich ten doel om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart tegen 2050 te halveren ten opzichte van het niveau van 2008. Die doelstelling is alleen haalbaar door het uitfaseren van stookolie als brandstof en het overschakelen op alternatieven als ammoniak, waterstof, biobrandstoffen en elektrificatie. Al die technieken staan echter nog in de kinderschoenen.

Rederijen zijn huiverig om nieuwe schepen te bestellen omdat de keuze voor een van die alternatieven achteraf een dure misrekening kan blijken te zijn als dat alternatief niet aanslaat. De meeste containerrederijen die de afgelopen maanden nieuwe schepen hebben besteld, hebben de ‘veilige’ keus gemaakt voor dual fuel (stookolie/lng), waarmee de uitstoot van broeikasgassen zo’n 20% wordt gereduceerd. Die generatie schepen zou tegen 2050 aan vervanging toe zijn.

Nulemissie-schepen

Anders dan de concurrentie zet Maersk in op de komst van nulemissie-schepen. Volgens het bedrijf ‘is er geen tijd voor zogenaamde overgangsbrandstoffen’. ‘s Werelds grootste containervervoerder onderzoekt daarom onder meer de mogelijkheden van ammoniak en alcohol als brandstof. Volgens Maersk ligt de onzekerheid omtrent ‘de brandstof voor de toekomst’ mede ten grondslag aan het besluit om voorlopig niet in nieuwe schepen te investeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement