Dat is de strekking van een voorstel dat de Noorse professor Jan Emblemsvag heeft voorgelegd aan de nationale Noorse onderzoeksraad, die de regering adviseert. Hij is als nucleair onderzoeker verbonden aan de technisch-natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen in Trondheim.

Volgens zijn berekeningen is voor de productie van ammoniak voor één containerschip in de 20.000+ klasse evenveel stroom nodig als voor de stad Trondheim. Dat komt deels doordat ammoniak een veel lagere energiedichtheid heeft dat stookolie, de brandstof waar bijna alle grote vracht- en passagiersschepen nu nog op varen.

2,2 terawattuur

Volgens Emblemsvag verstookt een groot containerschip tijdens een reis van Shanghai naar Rotterdam 3900 ton stookolie en is er 8400 ton groene ammoniak nodig om die te vervangen. Voor de productie daarvan is voor die ene reis honderd gigawattuur elektriciteit nodig en op jaarbasis 2,2 terawattuur. Dat is ongeveer evenveel als de totale stroombehoefte van Trondheim, een stad met ruim 200.000 inwoners, ongeveer evenveel als Almere.

Doorrekenend stelt de Noorse professor dat voor de verduurzaming van de 580 grootste containerschepen 1300 terawattuur per jaar nodig is. Dat komt dan weer overeen met iets minder dan de helft van de totale Europese stroomproductie in 2019, bijna 2800 terawattuur. Volgens Emblemsvag kunnen zon en wind niet genoeg vermogen leveren om die omslag te maken.

Hij pleit er daarom voor om het onderzoek naar de toepassing van kleine kernreactoren in de zeescheepvaart te intensiveren. Hij wijst er daarbij op dat recente ontwerpen voor gesmolten zout of vloeibaar lood- reactoren veel flexibeler en veiliger zijn dan traditionele reactoren.

Kernenergie

Via het onderzoeksprogramma Nuclear Propulsion of Merchant Ships (NuProShip) werkt Emblemsvag al aan de ontwikkeling zogenoemde vierde generatie reactor met een vermogen van 25 tot 55 megawatt. Kernenergie is volgens hem in Noorwegen nu nog ‘de olifant in de kamer, waarover niet gesproken mag worden’. Maar volgens hem is een omslag onvermijdelijk: ‘Kleine reactoren op grote schepen hebben een enorm potentieel op de wereldmarkt met duizenden schepen die daarvoor geschikt kunnen zijn’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement