Vandaag de dag is helft van de Euronav-supertankers verhuurd tegen een dagprijs van 55.000 dollar en de helft van de Suezmax tegen 54.000 dollar per dag. Volgens de ceo versterkten twee factoren tijdens de laatste maanden van 2022 de markt voor tankschepen voor het transport van nieuwe olie, terwijl het aanbod aan schepen al beperkt was.

‘Ten eerste steeg de seizoensgebonden vraag naar ruwe olie naarmate het winterverbruik toenam. Ten tweede creëerde het EU-embargo op Russische olie, dat op 5 december 2022 inging, een extra vraag naar vervoer per schip, aangezien de ruwe olie over langere afstanden vervoerd moet worden en dus meer scheepscapaciteit vergt.’

Verjonging

Hij verwacht dat de positieve op de tankermarkt de komende ondersteund zal blijven door de ouderdom van de vloot en de nieuwe regelgeving. Zelf slaagde Euronav in zijn vlootverjonging ‘op een kritiek moment in de marktcyclus’ te verjongen. ‘Zowel door moderne schepen te kopen en te bestellen tegen interessante prijzen als door geduldig oudere activa te verkopen tegen goede prijzen. De snelheid van de prijsstijging voor ruwe tankers nam af tijdens het vierde kwartaal van 2022, maar blijft zeer sterk, vooral voor oudere schepen. De nieuwbouwprijzen voor supertankers blijven stabiel op 120 miljoen dollar, maar in het segment oude supertankers was er in het vierde kwartaal een toename van 8% tot 14%.’

De Stoop wijst erop dat de Chinese invoer van ruwe olie in 2022 wel 7% onder het niveau van 2020 lag, maar dat energieadviesbureau FGE dit voorjaar een opleving van de Chinese vraag naar ruwe olie verwacht.

CMB-Saverco

Intussen is er weer wat nieuws uit de machtsstrijd voor de controle over Euronav. Volgens zakenblad Trends heeft Marc Saverys (69) in stilte zijn participatie in familieholding gelijkelijk verdeeld onder zijn zonen Alexander (44), Michaël (41) en Ludovic (39). Dat is al vorig jaar gebeurd. Saverco is de controleholding boven CMB, die zelf een belangrijk pakket van de Euronav-aandelen bezit. De drie Saverys-broers, die bij CMB al directielid zijn, hebben nu elk 27% van de aandelen in Saverco. Die overige 19% liggen bij dochter CMB.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement