De havenbazen zien met lede ogen aan dat door de Rusland-sancties partijen in India nu veel goedkoper olie en gas inkopen dan de eigen industrie. De producten die Indiase partijen ervan maken komen ook op de Europese markt terecht, maar dan tegen een lagere kostprijs. Datzelfde scenario vrezen de havens ook bij de energietransitie richting een waterstof-economie. ‘Het is daarom zeer belangrijk dat Brussel bijvoorbeeld zorgt voor de juiste certificering van wat we zien als groene waterstof’, licht Castelein toe. ‘Anders creëren we een ongelijk speelveld.’

Samenwerking

Tijdens de sessie, waarbij de ceo’s van alle zeehavens in Vlaanderen en Nederland me elkaar in gesprek gingen, kwam ook regelmatig de samenwerking tussen havens aan bod. Bijvoorbeeld bij de manier waarop ze de energietransitie vormgeven in het havengebied. Maar volgens zowel Castelein als Vandermeiren moet het woord ‘samenwerking’ niet groter gemaakt worden dan het is.

Castelein: ‘Samenwerken is een middel om tot een doel te raken. Indien nodig weten we elkaar te vinden. Veel ruwe olie die in Antwerpen wordt gebruikt, komt binnen via Rotterdam. Bij een pijpleiding naar Duitsland zal ook Antwerpen participeren. Net zoals dat bij de ontsluiting van CO2 straks het geval zal zijn. Maar je kunt niet alles tegelijk doen. Je hoeft niet iedereen die een rol gaat vervullen aan de voorkant bij elkaar te roepen. Dan wordt het een zootje. We werken samen met partijen die nu al daadwerkelijk het verschil kunnen maken.’ Vandermeiren beaamde dat: samenwerken waar het moet, niet altijd direct waar het kan. ‘We komen elkaar tegen zodra het nuttig is.’

Systeemverandering

Toch worden ook andere havens beïnvloed door de keuzes die de mainports maken. ‘In de systeemverandering naar waterstof gaan we heel afhankelijk worden van elkaar. Wij moeten ook van de backbone in Rotterdam en Antwerpen gebruikmaken’, vertelt Koen Overtoom, ceo Port of Amsterdam.

‘De tijd dat havens zaken van elkaar afpakken ligt achter ons. Initiatieven kunnen elkaar versterken’, vindt Dirk Declerck, ceo Port of Oostende. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om iets uit te sluiten, we hebben alle middelen nodig en daartoe moeten we hard samenwerken. Dat neemt niet weg dat concurrentie ook goed is om de kosten laag te houden’, relativeert Cas König, ceo Port of Groningen.

North Sea Port is misschien dan wel een toonbeeld van een succesvolle havensamenwerking, toch is dat niet altijd een blauwdruk voor andere havens, vindt ceo Daan Schalck. ‘De vraag is of havens moeten samenwerken of dat havengebieden met elkaar verbonden moeten worden.’ Waarbij hij vooral doelde op het tweede.

Overigens hebben havenbazen zelf niet altijd invloed op de gemaakte keuzes bij de energietransitie in een havengebied, bemerkt Port of Moerdijk-ceo Ferdinand van den Oever. ‘Havenbeheerders kunnen niet kiezen voor waterstof. Onze bedrijven kiezen voor elektrificatie of een grondstoffentransitie. Wij faciliteren dat.’

Meer weten wat er besproken is tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendag? Lees het liveblog terug.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement