Dat stelt de Wereldbank in een nieuw rapport over de decarbonisering van maritiem transport. Volgens de ontwikkelingsbank is er teveel onzekerheid over ‘methaanslip’, het weglekken van methaan, het voornaamste bestanddeel van lng. De bank wijst erop dat methaan een veel krachtiger broeikasgas is dan CO2, waardoor de emissiereductie grotendeels of zelfs volledig verloren kan gaan.

Stookolie

Volgens de lobby-organisatie SEA-LNG, waarbij Havenbedrijf Rotterdam is aangesloten, toont onafhankelijk onderzoek aan dat het gebruik van lng de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van stookolie tot 23% kan reduceren. Volgens de organisatie is het ‘boven elke twijfel verheven’ dat lng een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de IMO-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Voorzitter Peter Keller zegt dat tegenstanders van lng vaak verouderde gegevens gebruiken en dat ‘methaanslip een gelegenheidsargument is geworden voor degenen die niet in actie willen komen’. Het zogenoemde Sphera-onderzoek waar hij aan refereert, toont volgens hem aan dat methaanslip dankzij technologische ontwikkeling tegen 2030 vrijwel volledig zal zijn geëlimineerd.

Gunstigste mix

De Wereldbank komt tot de conclusie dat groene ammoniak de gunstigste mix van eigenschappen tussen een reeks alternatieven voor stookolie heeft. Daarbij hebben de onderzoekers gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus, allerlei omgevingsfactoren, de schaalbaarheid, economische aspecten, de techniek en de veiligheid.

Waterstof is op basis van die criteria ook een goede kandidaat, maar scoort net iets minder. Het voornaamste probleem van deze in principe emissieloze brandstof is dat het technisch ingewikkeld en duur is om waterstof aan boord van schepen te laden en op te slaan. Om waterstof vloeibaar te houden, moet het tot minus 258 graden gekoeld worden of onder extreme druk worden gehouden.

Platform

Inmiddels heeft een groep toonaangevende spelers in de maritieme sector een platform opgezet om veiligheidsrichtlijnen te ontwikkelen voor het gebruik van ammoniak als scheepsbrandstof. De partners daarin zijn Maersk, Lloyd’s Register, MAN Energy Solutions, Total, NYK Line en Mitsubishi Heavy Industries. De groep mengt zich daarmee nadrukkelijk in het debat over de vervanging van stookolie door duurzame brandstoffen, waarin ammoniak een steeds grotere rol lijkt te spelen.

Groene ammoniak kan worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind door middel van elektrolyse, waardoor de brandstof in principe emissievrij is. Grootste probleem ervan is dat zuivere ammoniak uiterst giftig en bijtend is, waardoor een minieme lekkage tot levensgevaarlijke situaties kan leiden.

De groep bundelt nu de krachten om oplossingen te vinden. ‘Vanwege de extreme toxiciteit van ammoniak is het van cruciaal belang om de risico’s voor zowel mensen, schepen als het milieu te verkleinen’, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement