Dat heeft topman admiraal Osama Rabie van de Suez Canal Authority nogmaals in de Egyptische pers laten weten. Volgens hem zal het tot de nok toe beladen en voor Rotterdam bestemde schip van 20.000 teu op het Great Bitter Lake blijven liggen tot er overeenstemming over schadevergoeding bereikt is met de eigenaar van de containerreus, het Japanse Shoei Kisen Kaisha. Daar ligt het al ruim twee weken.

Onderbouwing

Rabie bracht de schadeclaim van een miljard dollar al kort na het vlottrekken van de ‘Ever Given’ door Boskalis naar buiten, maar heeft tot dusverre geen onderbouwing van dat enorme bedrag gegeven. Hij heeft herhaaldelijk gezegd te hopen dat er ‘spoedig’ een akkoord kan worden bereikt.

Topman Berdowski van Boskalis heeft gezegd dat de succesvolle bergingsoperatie geen effect heeft op de winst over dit jaar van de groep. Daarmee suggereert hij dat de kosten van de operatie, en daarmee de vergoeding, beperkt zijn en zeker niet richting een bedrag van negen nullen gaan. 

Die vergoeding staat los van het hulploon waarop een berger recht heeft voor het redden van schip en lading. De hoogte daarvan wordt meestal bepaald door een arbitragehof in Londen, een procedure die waarschijnlijk meerdere jaren in beslag zal nemen. De betaling ervan komt voor rekening van schip en lading, aangezien de rederij averij grosse heeft ingeroepen, niet voor die van de kanaalbeheerder.

Tolinkomsten

Waarnemers schatten dat de inkomstenderving wegens misgelopen tolinkomsten eveneens beperkt is. Voor zover bekend zijn maximaal enkele tientallen containerschepen die voor via het Suezkanaal zouden gaan omgevaren via Kaap de Goede Hoop. MSC en Maersk hebben bekendgemaakt dat enkele schepen die al naar de zuidpunt van Afrika op weg waren, alsnog via het kanaal zijn gestuurd toen de stremming was opgeheven. Al met al gaat het bedrag aan misgelopen tolinkomsten de tien miljoen dollar waarschijnlijk niet te boven.

Rabie heeft gezegd dat de SCA naar aanleiding van de blokkade aanpassingen aan de infrastructuur overweegt, zoals een verbreding van het zuidelijke deel van het kanaal waar de stranding gebeurde en de aanschaf van grotere bergingssleepboten. De SCA wijst alle aansprakelijkheid van de hand en wijst er nadrukkelijk op dat de Suez-loodsen alleen een adviserende positie hebben en dat de kapitein te allen tijde de verantwoordelijkheid voor de navigatie draagt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement