Groningse reder Wagenborg voer kwart miljard winst bijeen in droge bulk

Financiële analyse

De Groningse rederij Koninklijke Wagenborg deed het vorig jaar in de slipstream van de monsterwinsten bij de grote containerrederijen ook bepaald niet slecht. Onder de streep wist het 125 jaar oude familiebedrijf uit Delfzijl bijna een kwart miljard euro (242 miljoen) bijeen te varen in de droge bulk, een plus van maar liefst 150% vergeleken met 2021.

Foto: g-konzept / Shutterstock.com

Dat blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag 2022 van Koninklijke Wagenborg, dat met een steeds verder uitdijende vrachtvloot (110 stuks aan het eind van dit jaar) een van de grootste multipurpose rederijen ter wereld is én de grootste vrachtrederij van Nederland.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) vorig jaar pakte florissant uit voor de Groningers en passeerde voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de 300 miljoen euro (2021: 185 miljoen euro).

De toename van de omzet van Wagenborg viel in vergelijking met het resultaat eerder bescheiden uit: met 37,4% naar 960 miljoen euro (2021: 710 miljoen euro). Het blijven vergeleken met de eerdere jaargangen desalniettemin  imposante groeicijfers.

Vrachtactiviteiten

De inkomsten kwamen blijkens het toegevoegde directierapport voor zo’n 70% (ruim 680 miljoen euro) voor rekening van de vrachtactiviteiten van Wagenborg Shipping (2021: 445 miljoen euro). Het betrof vooral bulktransport van hout, papier, staal, aluminium, kunstmest en agrarische producten. Een bedrag van 38 miljoen euro kon onder de noemer ‘overige scheepsactiviteiten’ door Wagenborg bij de omzet worden bijgeschreven.

Daarnaast waren offshore (50 miljoen euro) en de divisie heavylift (eveneens 50 miljoen euro) de grote moneymakers voor het bedrijf. Engineering, scheepsbouw, havenagentschappen, veerdiensten (Ameland en Schiermonnikoog) plus opslag zorgden voor het restant van 135 miljoen euro aan inkomsten.

Vlootuitbouw

De forse winststijging, een historisch record voor het familiebedrijf, schrijft algemeen directeur Egbert Vuursteen van Wagenborg in een toelichting op de jaarcijfers vooral toe aan de gestegen vraag naar kleinere vrachtschepen in 2022. Die toegenomen vraag in de droge bulkmarkt leverde een fors hogere vrachtprijs op, wat de omzet en het resultaat van Wagenborg naar nieuwe recordhoogtes stuwde.

Wagenborg wist in de tweede helft van 2022 middels acquisities van een aantal ‘gelieerde bedrijven’ de eigen vloot aanzienlijk uit te bouwen. Vuursteen, een neef van de eigenaren Eric (1955) en Rob Wagenborg (1962), maakt in de jaarrekening gewag van dertig vaartuigen die in het verslagjaar aan de al omvangrijke vrachtvloot van Wagenborg zijn toegevoegd. Het ging daarbij onder meer om de aankoop van de bedrijven Eems Fleet BV en een aantal zusterbedrijven (Scheepvaartonderneming Delfzijl en Vuurborg Scheepvaart BV) in september van het vorig jaar. Die overnames (koopsom 7,3 miljoen euro) werden gefinancierd via een krediet van de familie aan de rederij en voegden in totaal 23 vrachtschepen toe aan de eigen vloot van de Wagenborgs.

Overigens voeren deze vrachtschepen al op time-charterbasis onder de vlag van Wagenborg, zodat de koop ‘nauwelijks effect’ had op de omzet en het resultaat van de Groningse rederij over het boekjaar 2022, laat de directie weten.

Het jaarverslag vermeldt ook nog enkele kleinere overnames waardoor Wagenborg de vloot verder kon uitbouwen. De laatste was in het begin van dit jaar, waarbij via de koop van de scheepvaartbedrijven EemsMax, Timber Wood Group en EemsBeheer voor 2,2 miljoen euro nog eens zes schepen aan de vloot konden worden toegevoegd.

110 vrachtschepen

In totaal verwacht de directie aan het eind van dit jaar nog eens over een extra vijftien schepen te kunnen beschikken, schrijft Vuursteen. Daardoor zal de vrachtvloot van Wagenborg Shipping rond de jaarwisseling zijn uitgedijd naar het respectabele aantal van 110 schepen met een capaciteit (draagvermogen) variërend van 1.700 tot 23.000 ton.

Inclusief de veerboten die de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog bedienen, de bevoorradingsschepen voor de offshore en sleepboten (Eemshaven) staat de teller bij Wagenborg zelfs op zo’n 175 schepen. Het maakt de Groningers tot een van de grootste, zo niet grootste, rederij van Nederland (zie kader).

Het goede resultaat is blijkens de jaarrekening niet alleen toe te schrijven aan de hosanna-stemming in de droge bulk, maar mede het resultaat van een verdere afbouw van de schuldenlast. Dat zorgde voor lagere rentelasten in de boeken, schrijft het bedrijf.

De schuldenlast bedroeg in 2016 nog meer dan een miljard euro, tegenover een bescheiden eigen vermogen van amper 170 miljoen euro. Het dwong de familie destijds om met meerdere banken een ingrijpende schuldensanering door te voeren in ruil voor het afstaan van aandelen. Die grote financiële schoonmaak heeft goed uitgepakt voor het bedrijf. Zo vermeldt het laatste jaarverslag een sterk gestegen eigen vermogen van 663,7 miljoen euro (inclusief de nettowinst die geheel aan de reserve is toegevoegd), tegen een netto schuld (inclusief leaseverplichtingen) van iets meer dan een half miljard euro.

Wagenborg nu ook de grootste vrachtrederij van Nederland

Met de recente uitbouw (+dertig stuks in 2022 en +vijftien in 2023) van de vrachtvloot solliciteert Wagenborg Shipping momenteel naar de toppositie in de Nederlandse redersbranche. Als even de optelsom van de directie in het jaarverslag over 2022 mag worden geloofd, komt alleen al de vrachtvloot van het Groningse bedrijf ultima 2023 uit op 110 vaartuigen. Als daar ook nog eens de sleepboten, bevoorradingsschepen en ferries van de groep bij worden opgeteld, komt het aantal uit op het imposante aantal van zo’n 175 vaartuigen.

De Amsterdamse Spliethoff Groep loopt in zijn jaarverslagen niet te koop met de omvang van de vloot. Actuele data ontbreken en de laatste jaarrekening dateert uit 2021. Indien uitgegaan wordt van de aantallen die op het internet zijn terug te vinden (inclusief dochterbedrijven als BigLift, Bore, Transfennica en Wijnne Barends) blijft de teller bij Spliethoff steken op 117. Natuurlijk is het qua type schip en eigenaarsconstructie even appels met peren vergelijken, maar kwantitatief zou die ruwe optelsom Spliethoff in Nederland de tweede plek opleveren achter de Groningers. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de laatste cijfers van Spliethoff uit 2021 dateren en het qua vrachtvloot een nek-aan-nek race is in het voordeel van Wagenborg.

Een rederij als Vroon (Breda) tekent intussen voor zo’n 90 schepen, terwijl Anthony Veder (Rotterdam) met zijn gastankers uitkomt op een totaal van 34 schepen.

Winstwaarschuwing

Over het lopende boekjaar verwacht de directie wel minder ronkende winstcijfers te zullen afleveren, waarschuwt Vuursteen. Ook in de droge bulk is er intussen veel economische tegenwind te bespeuren. Dat heeft geleid tot een ‘scherpe daling’ van de vraag en de vrachttarieven en ‘tempert’ de verwachtingen voor dit jaar, schrijft de directeur. Ofschoon hij rekening houdt met een aanzienlijk lagere winst vergeleken met 2022, blijven de ‘winstniveaus solide’ voor dit jaar.

Voor de lange termijn schetst de directie een meer rooskleurig beeld van de eigen verdiensten. De directeur ontleent dat optimisme aan het feit dat ‘een groot deel’ van de vrachtschepen in de markt waarin Wagenborg opereert ‘ouder is dan 25, 30 tot zelfs 35 jaar’. Deze vaartuigen zullen gezien de hoge leeftijd, het hoge brandstofverbruik en de noodzakelijke investeringen in onder meer ballasttanks de komende jaren deels worden uitgefaseerd, voorziet hij. ‘Dat zal leiden tot een netto reductie van de scheepscapaciteit in de marktsector waarin Wagenborg actief is.’

Vuursteen verwacht dat dit krimpende aanbod en een herstel van de vraag uiteindelijk zullen leiden tot meer lange termijncontracten voor Wagenborg. Of daarmee ook de torenhoge tarieven en het hoge winstpeil van het afgelopen jaar weer terugkeren in de boeken van het Groningse bedrijf, is een vraag die hij onbeantwoord laat.

Achterkleinzonen van de oprichter aan het roer

Koninklijke Wagenborg werd in 1898 opgericht door Egbert Wagenborg (1866-1943). De rederij is nog steeds eigendom van de familie Wagenborg en wordt geleid door twee achterkleinzonen van Egbert: Rob (1955) en Eric (1962) Wagenborg. Egbert Vuursteen, een neef, is ceo. Op 26 april 1999 verwierf de onderneming het predicaat Koninklijk. Wagenborg is maritiem gezien een duizendpoot met een grote vrachtvloot, sleep-en veerdienstendiensten, scheepsagenturen en maritieme managementdiensten. Opslag -en overslag, kraanverhuur en speciaal- en zwaar transport zijn de andere activiteiten van het bedrijf. dat buiten de landsgrenzen kantoren bezit in Zweden, Finland, Griekenland, Spanje, Canada en de Filippijnen. De Russische activiteiten staan in de verkoop. Met ongeveer 2.500 werknemers (zeetransport: 1629, wegvervoer: 205, management: 388 en overige 280) bedient het bedrijf het Baltische gebied, Noordwest-Europa, de Middellandse Zee, Amerika en het Verre Oosten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Groningse reder Wagenborg voer kwart miljard winst bijeen in droge bulk | NT

Groningse reder Wagenborg voer kwart miljard winst bijeen in droge bulk

Financiële analyse

De Groningse rederij Koninklijke Wagenborg deed het vorig jaar in de slipstream van de monsterwinsten bij de grote containerrederijen ook bepaald niet slecht. Onder de streep wist het 125 jaar oude familiebedrijf uit Delfzijl bijna een kwart miljard euro (242 miljoen) bijeen te varen in de droge bulk, een plus van maar liefst 150% vergeleken met 2021.

Foto: g-konzept / Shutterstock.com

Dat blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag 2022 van Koninklijke Wagenborg, dat met een steeds verder uitdijende vrachtvloot (110 stuks aan het eind van dit jaar) een van de grootste multipurpose rederijen ter wereld is én de grootste vrachtrederij van Nederland.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) vorig jaar pakte florissant uit voor de Groningers en passeerde voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de 300 miljoen euro (2021: 185 miljoen euro).

De toename van de omzet van Wagenborg viel in vergelijking met het resultaat eerder bescheiden uit: met 37,4% naar 960 miljoen euro (2021: 710 miljoen euro). Het blijven vergeleken met de eerdere jaargangen desalniettemin  imposante groeicijfers.

Vrachtactiviteiten

De inkomsten kwamen blijkens het toegevoegde directierapport voor zo’n 70% (ruim 680 miljoen euro) voor rekening van de vrachtactiviteiten van Wagenborg Shipping (2021: 445 miljoen euro). Het betrof vooral bulktransport van hout, papier, staal, aluminium, kunstmest en agrarische producten. Een bedrag van 38 miljoen euro kon onder de noemer ‘overige scheepsactiviteiten’ door Wagenborg bij de omzet worden bijgeschreven.

Daarnaast waren offshore (50 miljoen euro) en de divisie heavylift (eveneens 50 miljoen euro) de grote moneymakers voor het bedrijf. Engineering, scheepsbouw, havenagentschappen, veerdiensten (Ameland en Schiermonnikoog) plus opslag zorgden voor het restant van 135 miljoen euro aan inkomsten.

Vlootuitbouw

De forse winststijging, een historisch record voor het familiebedrijf, schrijft algemeen directeur Egbert Vuursteen van Wagenborg in een toelichting op de jaarcijfers vooral toe aan de gestegen vraag naar kleinere vrachtschepen in 2022. Die toegenomen vraag in de droge bulkmarkt leverde een fors hogere vrachtprijs op, wat de omzet en het resultaat van Wagenborg naar nieuwe recordhoogtes stuwde.

Wagenborg wist in de tweede helft van 2022 middels acquisities van een aantal ‘gelieerde bedrijven’ de eigen vloot aanzienlijk uit te bouwen. Vuursteen, een neef van de eigenaren Eric (1955) en Rob Wagenborg (1962), maakt in de jaarrekening gewag van dertig vaartuigen die in het verslagjaar aan de al omvangrijke vrachtvloot van Wagenborg zijn toegevoegd. Het ging daarbij onder meer om de aankoop van de bedrijven Eems Fleet BV en een aantal zusterbedrijven (Scheepvaartonderneming Delfzijl en Vuurborg Scheepvaart BV) in september van het vorig jaar. Die overnames (koopsom 7,3 miljoen euro) werden gefinancierd via een krediet van de familie aan de rederij en voegden in totaal 23 vrachtschepen toe aan de eigen vloot van de Wagenborgs.

Overigens voeren deze vrachtschepen al op time-charterbasis onder de vlag van Wagenborg, zodat de koop ‘nauwelijks effect’ had op de omzet en het resultaat van de Groningse rederij over het boekjaar 2022, laat de directie weten.

Het jaarverslag vermeldt ook nog enkele kleinere overnames waardoor Wagenborg de vloot verder kon uitbouwen. De laatste was in het begin van dit jaar, waarbij via de koop van de scheepvaartbedrijven EemsMax, Timber Wood Group en EemsBeheer voor 2,2 miljoen euro nog eens zes schepen aan de vloot konden worden toegevoegd.

110 vrachtschepen

In totaal verwacht de directie aan het eind van dit jaar nog eens over een extra vijftien schepen te kunnen beschikken, schrijft Vuursteen. Daardoor zal de vrachtvloot van Wagenborg Shipping rond de jaarwisseling zijn uitgedijd naar het respectabele aantal van 110 schepen met een capaciteit (draagvermogen) variërend van 1.700 tot 23.000 ton.

Inclusief de veerboten die de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog bedienen, de bevoorradingsschepen voor de offshore en sleepboten (Eemshaven) staat de teller bij Wagenborg zelfs op zo’n 175 schepen. Het maakt de Groningers tot een van de grootste, zo niet grootste, rederij van Nederland (zie kader).

Het goede resultaat is blijkens de jaarrekening niet alleen toe te schrijven aan de hosanna-stemming in de droge bulk, maar mede het resultaat van een verdere afbouw van de schuldenlast. Dat zorgde voor lagere rentelasten in de boeken, schrijft het bedrijf.

De schuldenlast bedroeg in 2016 nog meer dan een miljard euro, tegenover een bescheiden eigen vermogen van amper 170 miljoen euro. Het dwong de familie destijds om met meerdere banken een ingrijpende schuldensanering door te voeren in ruil voor het afstaan van aandelen. Die grote financiële schoonmaak heeft goed uitgepakt voor het bedrijf. Zo vermeldt het laatste jaarverslag een sterk gestegen eigen vermogen van 663,7 miljoen euro (inclusief de nettowinst die geheel aan de reserve is toegevoegd), tegen een netto schuld (inclusief leaseverplichtingen) van iets meer dan een half miljard euro.

Wagenborg nu ook de grootste vrachtrederij van Nederland

Met de recente uitbouw (+dertig stuks in 2022 en +vijftien in 2023) van de vrachtvloot solliciteert Wagenborg Shipping momenteel naar de toppositie in de Nederlandse redersbranche. Als even de optelsom van de directie in het jaarverslag over 2022 mag worden geloofd, komt alleen al de vrachtvloot van het Groningse bedrijf ultima 2023 uit op 110 vaartuigen. Als daar ook nog eens de sleepboten, bevoorradingsschepen en ferries van de groep bij worden opgeteld, komt het aantal uit op het imposante aantal van zo’n 175 vaartuigen.

De Amsterdamse Spliethoff Groep loopt in zijn jaarverslagen niet te koop met de omvang van de vloot. Actuele data ontbreken en de laatste jaarrekening dateert uit 2021. Indien uitgegaan wordt van de aantallen die op het internet zijn terug te vinden (inclusief dochterbedrijven als BigLift, Bore, Transfennica en Wijnne Barends) blijft de teller bij Spliethoff steken op 117. Natuurlijk is het qua type schip en eigenaarsconstructie even appels met peren vergelijken, maar kwantitatief zou die ruwe optelsom Spliethoff in Nederland de tweede plek opleveren achter de Groningers. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de laatste cijfers van Spliethoff uit 2021 dateren en het qua vrachtvloot een nek-aan-nek race is in het voordeel van Wagenborg.

Een rederij als Vroon (Breda) tekent intussen voor zo’n 90 schepen, terwijl Anthony Veder (Rotterdam) met zijn gastankers uitkomt op een totaal van 34 schepen.

Winstwaarschuwing

Over het lopende boekjaar verwacht de directie wel minder ronkende winstcijfers te zullen afleveren, waarschuwt Vuursteen. Ook in de droge bulk is er intussen veel economische tegenwind te bespeuren. Dat heeft geleid tot een ‘scherpe daling’ van de vraag en de vrachttarieven en ‘tempert’ de verwachtingen voor dit jaar, schrijft de directeur. Ofschoon hij rekening houdt met een aanzienlijk lagere winst vergeleken met 2022, blijven de ‘winstniveaus solide’ voor dit jaar.

Voor de lange termijn schetst de directie een meer rooskleurig beeld van de eigen verdiensten. De directeur ontleent dat optimisme aan het feit dat ‘een groot deel’ van de vrachtschepen in de markt waarin Wagenborg opereert ‘ouder is dan 25, 30 tot zelfs 35 jaar’. Deze vaartuigen zullen gezien de hoge leeftijd, het hoge brandstofverbruik en de noodzakelijke investeringen in onder meer ballasttanks de komende jaren deels worden uitgefaseerd, voorziet hij. ‘Dat zal leiden tot een netto reductie van de scheepscapaciteit in de marktsector waarin Wagenborg actief is.’

Vuursteen verwacht dat dit krimpende aanbod en een herstel van de vraag uiteindelijk zullen leiden tot meer lange termijncontracten voor Wagenborg. Of daarmee ook de torenhoge tarieven en het hoge winstpeil van het afgelopen jaar weer terugkeren in de boeken van het Groningse bedrijf, is een vraag die hij onbeantwoord laat.

Achterkleinzonen van de oprichter aan het roer

Koninklijke Wagenborg werd in 1898 opgericht door Egbert Wagenborg (1866-1943). De rederij is nog steeds eigendom van de familie Wagenborg en wordt geleid door twee achterkleinzonen van Egbert: Rob (1955) en Eric (1962) Wagenborg. Egbert Vuursteen, een neef, is ceo. Op 26 april 1999 verwierf de onderneming het predicaat Koninklijk. Wagenborg is maritiem gezien een duizendpoot met een grote vrachtvloot, sleep-en veerdienstendiensten, scheepsagenturen en maritieme managementdiensten. Opslag -en overslag, kraanverhuur en speciaal- en zwaar transport zijn de andere activiteiten van het bedrijf. dat buiten de landsgrenzen kantoren bezit in Zweden, Finland, Griekenland, Spanje, Canada en de Filippijnen. De Russische activiteiten staan in de verkoop. Met ongeveer 2.500 werknemers (zeetransport: 1629, wegvervoer: 205, management: 388 en overige 280) bedient het bedrijf het Baltische gebied, Noordwest-Europa, de Middellandse Zee, Amerika en het Verre Oosten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement